| รับเรื่องร้องทุกข์ | สายด่วนผู้บริหาร| ข่าวสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง | รับฟังความคิดเห็นของประชาชน | สถานที่ท่องเที่ยว | เว็บบอร์ด | บล็อกปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี        รวมพลัง " ลดภาวะโลกร้อน"      เพื่อลูกหลานในอนาคต   

 

 

 

 
  วิสัยทัศน์
  ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
เครือข่าย อปท.
  กรมส่งเสริมท้องถิ่น
  กลุ่มเพื่อนพนักงาน อบต.
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  มหาดไทยดอทคอท
  อำเภอดอทคอม
  สมาพันธ์ปลัด อบต.
  ชมรมคนโยธา
  โยธาไทย
  กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานในพื้นที่
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT
  กลุ่มอาชีพเลาขวัญ  
  อบต.เลาขวัญ
  เกษตรอำเภอเลาขวัญ
  สถานีตำรวจเลาขวัญ
  การศึกษาฯเลาขวัญ
  การไฟฟ้าฯเลาขวัญ
  ไปรษณีย์ฯเลาขวัญ
  ที่ดินอำเภอเลาขวัญ
 
 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
Free Web Site Counters
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
 
 .....................................
นายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเลาขวัญ  ตำบลเลาขวัญ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๑๔๐  

๒๕๕๕  LaoKhaUn.Go.tH, All rights